Halaman

Selasa, 2 Mac 2010

Topik Utama Perakaunan STPM

Kita belum tahun potensi kita yang sebenar melainkan setelah kita BERUSAHA bersungguh-sungguh

Bab 1: Pengenalan
1. Takrif
2. Tujuan
3. Skop
4. Sejarah perkembangan perakaunan sejak abad ke 15
5. Pengguna laporan Penyata Kewangan

Bab 2: Prinsip Perakaunan
1. Pengenalan
2. Kepentingan Prinsip, doktrin, andaian, konvensyen:
3. Catatan bergu
4. Kos sejarah
5. Usaha berterusan
6. Tempoh perkaunan
7. Wang sebagai ukuran
8. Mata wang stabil
9. Entiti berasingan
10. Realisasi / pengiktirafan hasil
11. Kepentingan :
12. Kebertanggungjawaban
13. Keobjektiran
14. Kematerialan
15. Ketekalan
16. Konservatisma
17. Pemadanan
18. Pendedahan penuh
19. penghematan

Bab 3: Kitaran Perakaunan
1. Pengenalan
2. Kitaran perakaunan :
3. Dokumen sumber  kunci kira-kiraBab 4: Pendapatan dan perbelanjaan
1. Pendapatan
2. Pendapatan hasil
3. Pendapatan modal
4. Perbelanjaan
5. Perbelanjaan hasil
6. Perbelanjaan modal
7. Kepentingan
8. Perbezaan
9. Kesan kepada untung dan kedudukan kewangan

Bab 5: Pelarasan pada akhir tempoh
1. Asas perakaunan – tunai, akruan
2. Belanja
3. Hasil
4. Susut nilai
5. Peruntukan hutang ragu
6. Hutang lapuk

Bab 6: Pembetulan kesilapan
1. Kesilapan yang tidak menjejaskan imbangan duga
2. Kesilapan yang menjejaskan imbangan duga
3. Cara mengesan kesilapan
4. Cara pembetulan

Bab 7: Aset
1. Aset semasa
2. Tunai
3. Sekuriti boleh pasar
4. Item belum terima
5. Penilaian Inventori
6. Hasil terakru

Bab 7: Aset
1. Pelaburan dalam syarikat subsidiari dan syarikat bersekutu
2. Aset tak ketara
3. Perbelanjaan belum hapus kira
4. Aset tetap

Bab 8: Liabiliti
1. Liabiliti semasa
2. Liabiliti jangka panjang

Bab 9: Ekuiti Pemilik
1. Pengenalan
2. Keempunyaan tunggal
3. Perkongsian
4. syarikat

Bab 10: Hasil dan belanja
1. Hasil
2. Belanja
3. Pemadanan hasil dan belanja
4. Persembahan dalam penyata pendapatan dan kunci kira-kira

Bab 11: Penyata Kewangan
1. Penyata pendapatan
2. Kunci kira-kira
3. Penyata sumber dan penggunaan dana

Bab 12: Rekod Tak Lengkap
1. Kaedah perbandingan
2. Kaedah analisis

Bab 13: Catatan Tunggal


Bab 14: Persatuan dan Kelab
1. Akaun Yuran
2. Akaun Penerimaan dan Pembayaran
3. Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan

Bab 15: Koperasi
1. Prinsip2 koperasi
2. Penubuhan koperasi
3. Pengurusan
4. Akaun dan audit
5. Pengagihan untung
6. Rizab berkanun dan rizab pendidikan
7. Dividen dan rebet kpd ahli
8. Rizab modal
9. Perbezaan antaran koperasi dan syarikat
10. Koperasi sekolah

Bab 16: Perakaunan Pengurusan
1. Pengenalan umum
2. Fungsi perakaunan pengurusan
3. Hubung kait dan perbezaan dengan perakaunan kewangan
4. Peranan akauntan dalam pengurusan
5. Proses pengumpulan kos
6. Tujuan pengekosan

Bab 17: Konsep Kos
1. Unsur kos
2. Jenis kos dan gelagat kos

Bab 18: Pengurusan Kos Bahan
1. Pengenalan – takrif bahan, unsur bahan
2. Pengumpulan kos bahan
3. Kuantiti pesanan ekonomi (EOQ)

Bab 19: Pengurusan Kos Buruh
1. Jenis Buruh
2. Unsur kos buruh
3. Pengelasan unsur kos buruh
4. Penentuan masa kerja dan bilangan output
5. Kaedah penentuan ganjaran
6. Tatacara merekod upah

Bab 20: Pengurusan Kos Overhed
1. Pengenalan
2. Pengumpulan kos overhed
3. Pengelasan kos overhed
4. Pengagihan kos overhed
5. Penghitungan kaedah serapan overhed pratentu
6. Pengawalan kos overhed

Bab 21: Kaedah Pengekosan
1. Kaitan antara lejar kos dengan rekod perakaunan
2. Tempahan kerja
3. Pengekosan proses

Bab 22: Pengekosan Perkhidmatan
1. Pengenalan
2. Jenis kos
3. Kaedah pengumpulan kos

Bab 23: Teknik Pengekosan
1. Pengenalan – kos keluaran, kos tempoh
2. Pemecahan kos kepada kos tetap dan kos berubah
3. Perbandingan teknik pengekosan
4. Laporan pengurusan

Bab 24: analisis kos-volum-untung
1. Pengenalan
2. Konsep margin caruman
3. Kaedah penentuan titik pulang modal
4. Margin keselamatan

Bab 25: Pembuatan keputusan
1. Pengekosan relevan
2. Belanjawan modal
3. Laporan pengurusan

Bab 26: Belanjawan
1. Belanjawan induk – jualan, pengeluaran, penggunaan, belian, buruh langsung, overhed langsung, belanja jualan dan perkhidmatan, tingkat inventori, Tunai, Modal pelaburan
2. Penyata proforma
3. Belanjawan boleh ubah
4. perbandingan

Bab 27: Pengekosan Piawai
1. Pengenalan
2. Analisis varians
3. Merekod varians dalam lejar kos
4. Laporan pengurusan

Bab 28: Kawalan Dalaman
1. Pengenalan
2. Unsur kawalan dalaman
3. Tatacara kawalan
4. Kaedah kawalan dalaman bahan
5. Had kawalan dalaman

Bab 29: Komputer dalam perakaunan
1. Sistem perakaunan manual
2. Pengenalan kepada perakaunan berkomputer
3. Kelebihan dan kelemahan
4. Pertimbangan dalam memilih sistem perakaunan berkomputer / manual
5. Sistem perakaunan berkomputer
6. Perisian yang sesuai

Bab 30: laporan diterbitkan
1. Pengenalan
2. Format laporan
3. Pemahaman tentang kandungan laporan diterbitkan
4. Analisis dan tafsiran penyata kewangan
5. Jenis nisbah dan cara penghitungan – nisbah kecairan, nisbah gearan, nisbah aktiviti, nisbah keberuntungan, nisbah pulangan pelaburan
6. Analisis penyata kewangan
7. Tafsiran penyata kewangan
8. Had-had penggunaan analisis nisbah kewangan

1 ulasan:

  1. cikgu kalau nak lulus perakaunan stpm mesti dapat berapa cgpa?

    BalasPadam