Halaman

Khamis, 4 Julai 2013

PBS

Susunan Laporan Kerja Kursus
1)      Kulit hadapan (lampiran 1)
2)      Perakuan calon (lampiran 2)
3)      Borang rekod kerja kursus calon (lampran 3)
4)      Borang markah kerja kursus calon:
                tugasan 1 (lampiran 4)
                tugasan 2 (lampiran 5)

5)      Penulisan laporan kerja kursus 

Ada 2 tugasan:

Tugasan 1: Sistem Perakaunan Berkomputer

Keperluan:
1. Hasil tugasan menggunakan kertas A4 putih sahaja.
2. Hasil tugasan dicetak melalui perisian perakaunan yang digunakan.
3. Laporan kerja kursus dihantar dalam bentuk jilid.

Kriteria Penilaian
1. Latar belakang perniagaan
2. Carta akaun
3. Dokumen sumber (20 dokumen)
4. Kelompok urus niaga (7 kelompok)
5. Laporan Kewangan 
6. Kemahiran Penggunaan Perisian
7. Sesi temubual aplikasi perisian
8. Kemahiran insaniah

Tugasan 2 : Belanjawan

Keperluan:
1. Hasil tugasan menggunakan kertas A4 putih sahaja.
2. Hasil tugasan dicetak melalui  Microsoft Excel, tulisan Times New Roman, saiz 12, ditaip pada sebelah muka surat sahaja.
3. Laporan kerja kursus dihantar dalam bentuk jilid.

Kriteria Penilaian
1. Komponen Belanjawan
2. Lampiran rumus
3. Kreativiti dan persembahan laporan
4. Pembentangan
5. Kemahiran insaniah

Selamat menjalankan PBS...

Tiada ulasan:

Catat Ulasan