Halaman

Rabu, 7 November 2012

Latihan

7.1 Pengenalan kepada perakaunan pengurusan

1. Nyatakan tiga tujuan pengekosan. Bagi setiap tujuan, nyatakan satu contoh penggunaan pengekosan.[3]
2. Huraikan perbezaan antara perakaunan kos dengan perakaunan pengurusan dan berikan satu
contoh bagi setiap bidang perakaunan tersebut. [3]

7.2 Pengenalan kepada pengurusan kos

1. Takrifkan setiap jenis kos yang berikut dan berikan dua contoh bagi setiap jenis kos
berkenaan: [8]
    (i) Kos lepas
    (ii) Kos tempoh
    (iii) Kos langsung
    (iv) Kos separa berubah

Tiada ulasan:

Catat Ulasan